Arista globe
Harjumaa /  Puidutöötlemine / Start-up /  Valdkonnajuht

Tehaste planeeringute projektijuht

Jaga:
Lõppenud

Fibenol on Eesti kapitalil põhinev tehnoloogia start-up, puidutööstust revolutsioneeriv ettevõte, mille missiooniks on puidu väärindamine innovaatilisemal ning keskkonnasõbralikumal moel. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas ning tootmisüksus ehk katsetehas Imaveres.

Imavere katsetehases fraktsioneeritakse puidutööstuse jäägid puidusuhkruteks, ligniiniks ja mikrokristallseks tselluloosiks, mis kõik on omakorda tooraineks keemia- ja materjalitööstustele, et võimaldada üleminekut taastumatust allikast – naftast – biopõhistele ja jätkusuutlikele toorainetele.

Fibenol on oma arengus tegemas alles väga esimesi samme. Imavere katsetehas on maailmas
esmakordne puidu väärindamise tehnoloogia skaleerimise projekt, mis tänaseks
on ennast tehnoloogiliselt tõestanud ja mille baasilt kogutud info alusel planeeritakse järgmiseid tööstuslikul skaalal puidu fraktsioneerimise komplekse. Imavere katsetehas jääb tehnoloogia ja protsesside arenduskeskuseks ning spetsialistide koolituskeskuseks.

Vaata videost ülevaadet, milles seisneb revolutsioon keskkonnasõbralike toorainete tootmisel.

Fibenoli juhtkonna liikmena leiab suure ja tähendusrikka väljakutse ambitsioonikas

TEHASTE PLANEERINGUTE PROJEKTIJUHT

Tänaseks on juba käivitatud ettevalmistused esimese tehase asukoha valikuks ja sellega seotud planeerimisprotsessiks. Eesmärk on alustada sobiva asukoha kaardistamisega ning viia ellu protsessid, mis on vajalikud tööstusliku tehase rajamiseks.

Projektijuhi roll hõlmab endas tihedat koostööd välise konsultandiga, kelle ülesandeks on finantsvahendite taotlemine Euroopa Liidu Innovatsioonifondist. Projektijuhi fookuseks on tehase asukoha valik. Ta on Tellija esindaja rollis asukoha valikuga seonduvate riskide hindamisel, vajalike lubade taotlemisel erinevatest ametkondadest (logistika, keskkonnamõjud, keskkonna kompleksluba, vesi, elekter, ehitusluba jmt) kuni ehitusliku peatöövõtu/ koostööpartneri valimiseni.

Antud tehase rajamine on teema, mis pälvib avalikkuse tähelepanu oma mahu, innovatiivsuse ning tähtsuse tõttu, seega tuleb projektijuhil valmis olla meediaga suhtlemiseks. Avalikkusega suhtlemisel on Sulle on toeks kommunikatsioonibüroo ja ettevõtte kommunikatsiooni- ja turundusjuht.

Esimese eduka planeeringu elluviimisel on perspektiivselt plaanis rajada ka järgmised tehased.

Vahetu juhi sõnum:

Peep Pitk / Juhatuse liige

Hea tulevane tehaste planeeringute projektijuht!

Täna, enam kui kunagi varem vajatakse lahendusi, mis seoks meie igapäevaselt tarbitavad tooted lahti naftal baseeruvatest lahendustest ning võimaldaks maksimaalselt efektiivselt kasutada regionaalseid taastuvaid süsinikuallikaid. Eesti tehnoloogia start-up Fibenol oma let`s make things happen suhtumise ja kollektiiviga on tegemas just seda, rakendades maailmas esmakordselt täiesti unikaalset puidu fraktsioneerimise tehnoloogiat, mis võimaldab täna kõrvalproduktina käsitletavaid puidul baseeruvaid toormevooge võtta kasutusele keemia- ja materjalitööstuse toorainetena.

Fibenolis tehtav on näide sellest, mida rohepööre tegelikult tähendab – meie asendame taastumatutest allikatest (nafta) pärinevad materjalid taastuvatest allikatest (puit) pärinevatega. Otsime oma kollektiivi sisemiselt motiveeritud ja teotahtelist tehaste planeeringute projektijuhti, kes aitaks meil astuda järgmise pika sammu läbi suurtootmiseks sobilike tehaste asukohtade leidmise ja ehituseks vajalike eeltööde läbiviimise.

Sul tasub väga tõsiselt kaaluda meiega liitumist, sest meil ei ole vaja „mõelda välja“ miks või kellele meie tehnoloogiat ja tooteid vaja on ning me oleme juba oma Imaveres asuvas demotehases tõestanud, et see revolutsiooniline tehnoloogia päriselt töötab. Nüüd on vaja see lahendus suuremal skaalal realiseerida läbi tööstuslike suurtehaste rajamise parimates võimalikes asukohtades.


Liitu meiega ja viime koos tegeliku rohepöörde ellu!

Sa jääd meile silma, kui:

  • Sul on kõrgharidus, soovitavalt ehituse, planeerimise, kinnisvaraarenduse, keskkonna vmt valdkonnas
  • Sa oled kokku puutunud mastaapse/kompleksse tööstusliku kinnisvara või infrastruktuuriobjektide arendamisega (st kokkupuude lubade taotlemise, planeeringute ja mõjuhinnangutega – keskkond, logistika jne)
  • Sul on varasem meediaga suhtlemise kogemus, ideaalis ka esinemiskogemus televisioonis ja/või raadios
  • Oled oma loomult proaktiivne, tulemustele ja uuendustele orienteeritud
  • Valdad eesti ja inglise keelt väga heal tasemel. Suurepärane, kui saad hakkama ka suhtlustasandil vene keelega

Kus?

Töökoht asub Tallinnas, Mõisa 4 asuvas büroomajas. Sinu töös on oluline teada ja tunda tehase rajamiseks sobilikke kohti, kohtuda erinevate ametkondadega, seega võib lugeda töö piirkonnaks kogu Eestit. Ettevõtte poolt on tagatud ametiauto ja kütusekompensatsioon.

Soovid rohkem infot?

Fibenol OÜ värbamispartneriks on antud otsinguprojekti raames ARISTA Executive Search. Kandideerimisel annad enda nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks antud värbamisprojekti raames. Lähtume heade tavade normidest ja GDPR-i raamistikust.

Ettevõte:

Kandideerimise tähtaeg:

  • 24.aprill 2022

Töö asukoht:

  • Mõisa 4, Tallinn

Kiirtest:

Kas soovid midagi suurt reaalselt ära teha?

Kas Sind kõnetab puidutööstuse innovatsioon, mida Fibenol on loonud?

Kas Sa oled varasemalt kompleksseid infrastruktuuri projekte planeerinud?

Kui Sa vastasid JAH neile küsimustele, siis võib see põnev tööpakkumine olla just Sinu jaoks! Loe edasi.

Jaga:

Meie kontaktid:

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset