Arista globe
Harjumaa /  Müük /  Tippspetsialist

Soome turu müügijuht

Jaga:
Lõppenud

Ettevõttest

Malmerk Klaasium OÜ on Malmerk kontserni ettevõte, mille põhitegevusaladeks on rõdu- ja terrassiklaasimissüsteemide, rõdupiirete, varikatuste ja klaas-alumiinium talveaedade valmistamine ning paigaldamine. Tööde mahud on aastate jooksul järjekindlalt kasvanud ning lisaks Eesti turule on toodangut olulisel määral müüdud ka Lätti, Leetu, Rootsi, Norra ja Soome. Ettevõttes töötab kokku ca 60 inimest. Malmerk Klaasiumi kontorid on esindatud nii Tallinnas kui ka Tartus, tootmishoone asub Tallinnas. Ettevõtte käive on ligikaudu 6 mln eurot aastas.

OÜ Malmerk Klaasiumi tooted on projekteeritud ja valmistatud pikaajalise kogemusega spetsialistide poolt ning koosnevad kõrgelt tunnustatud tootjate materjalidest. Ladusa tootmise ja õppinud paigaldajatega koostöös tagatakse klientidele kõrgekvaliteetne ja konkurentsivõimelise hinnaga toode. Suur kogemustepagas, kiirelt laiendatavad tootmisressursid, kindel tarnijate võrgustik, tugevatel alustel finantsvõimekus ja ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi kohaselt toimimine annavad võimaluse teostada tellimusi eraisikutest kuni suurte kinnisvara arendusprojektideni.

Toodetest tasub esile tuua seni ainsat Eestis arendatud ja disainitud kohalikule vajadusele vastavat rõduklaasimissüsteemi, millel on CE-sertifikaat ning mis on edukalt läbinud Soomes VTT turvalisustestid. Tootearendusega on tegeletud pidevalt, näiteks on nende poolt välja arendatud ka klaas-alumiinium rõdupiirded ja varbpiirded oma tootena.

Soov olla eelistatuim klaas-alumiinium rõdu- ja terrassitoodete partner Põhjamaades ja Baltikumis muutes hoonete välispinnad praktiliseks, turvaliseks ja pidevat kasutust leidvaks väärtuslikeks ruumideks on olnud senini kandev idee. Igapäevaselt tegeletakse tootearendusega, automatiseerimisega ning sisemiste protsesside parendamisega. Et ajaga kaasas käia ja viia ellu sisuline arenguhüpe on vajalik fookustatult tegeleda ettevõttes efektiivsusküsimuste ja uute tehnoloogiate juurutamisega.

Ettevõtte eesmärgiks on ekspordi osakaalu kasvatamine. Laiemaks eesmärgiks on ettevõtte väärtuse ja jätkusuutlikkuse kasvatamine.

Soome turu osakaal moodustab OÜ Malmerk Klaasiumi käibest pisut üle 10%. Rõduklaaside sünnimaaks peetava Soome üsnagi konkurentsitihedal turul on meie tugevuseks võime pakkuda kõikide tootegruppide lõikes erilahendusi.

Töökasse ja ühtehoidvasse meeskonda on oodatud

SOOME TURU MÜÜGIJUHT.

Pakume põnevat väljakutset Soome turu müügijuhile, kelle peamisteks ülesanneteks on erilahendusega projektide (rõdupiirded, -klaasid, talveaiad) müük Soome turul. Sinu esmaseks väljakutseks on uutest edasimüüjatest koosneva võrgustiku loomine ja juba olemasoleva kliendibaasi ja -suhete hoidmine. Sa teed tihedat koostööd Soomes elava agendiga, kellelt saad kasulikke müügivihjeid. Sa külastad oma kliente (edasimüüjad, tarnijad) Soomes iga paari kuu tagant ning oled neile peamiseks kontaktisikuks ka peale müügilepingu sõlmimist. Suunad ja juhendad oma kliente kasutama Malmerki iseteeninduskeskkonda eKlaasium ning oled toeks ka võimalike reklamatsioonide lahendamisel. Tõsi – reklamatsioone meil tihti ette ei tule, sest panustame eeltööle ja tehniliste andmete täpsusele. Seda omadust ootame ka uuelt müügijuhilt – oskust märgata detaile. Sinu töös on kõige olulisemaks mõõdupuuks klientide tagasiside ja rahulolu ning müügieesmärkide täitmine.

Meie oleme omalt poolt valmis Sind koolitama ja valdkondliku spetsiifikaga kurssi viima. Sa saad toimiva kliendibaasi ja toetavad kolleegid.

Vahetu juhi sõnum:

Henry Ristimägi / Tegevjuht

Malmerk Klaasium on energiline ja kasvuhimuline ettevõte, meie kõrgelt motiveeritud meeskond on meie kõige suurem väärtus. Oleme viimaste aastatega teinud mitmeid arenguhüppeid ja nagu ikka – süües kasvab isu.

Täna oleme taas uute sihtide seadmise faasis ning ootame oma meeskonda müügijuhti, kellel on tahet ja sisemist motivatsiooni panustada enda ja organisatsiooni kasvu. Meie kõige olulisemaks edumõõdikuks saab järgnevatel aastatel olema kliendirahulolu – meie müügijuht on meie nägu. Ootan uuelt müügijuhilt süstematiseeritud tööd üheskoos seatud eesmärkide ja strateegiate täitmisel.

Kui tunned ennast kirjeldatud rollis, näed endas palju põletamata kütust ja piisavat annust sädet selle põletamiseks, siis on see väljakutse just Sinule! Sind on ootamas ca 50-liikmeline kollektiiv, kellest paljud omavad pikaajalist valdkondlikku töökogemust. Meie väärtusteks on usaldusväärsus, lahendustele orienteeritus, edasipüüdlikkus ja hoolivus.

Sa jääd meile silma, kui:

 • Sul on varasem B2B kliendisuhtluse üles ehitamise ja hoidmise kogemus;
 • oled varem kokku puutunud (projekti)müügi erisustega või soovid ennast just selles vallas arendada;
 • lihtsama asendiplaani ja arhitektuurse joonise lugemine ei valmista raskusi;
 • oled oma loomult proaktiivne, tulemustele ja headele koostöösuhetele orienteeritud;
 • oled täpne ja hoolikas detailides;
 • valdad eesti ja soome keelt väga heal tasemel. Suurepärane, kui saad hakkama ka suhtlustasandil inglise ja/või vene keelega;
 • Sul on taskus B-kategooria juhiluba (Soomes klientide külastamiseks).

Kus?

Töökoht asub Tallinnas, Valdeku 132.

Soovid rohkem infot?

Malmerk Klaasiumi värbamispartneriks on antud otsinguprojekti raames ARISTA Executive Search. Kandideerimisel annad enda nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks antud värbamisprojekti raames. Lähtume heade tavade normidest ja GDPR-i raamistikust.

Ettevõte:

 

 

Kandideerimise tähtaeg:

 • 30.aprill 2023

Töö asukoht:

 • Eesti

Kiirtest:

 • Sulle meeldib luua ja hoida pikaajalisi kliendisuhteid ning tegeleda tehnilise valdkonna müügiga.
 • Sinu soome keele oskus on väga hea.
 • Mõtled, et kui juba uus töökoht valida, siis hoolikalt ja väga heasse kollektiivi.

Kui Sa vastasid JAH neile mõtetele, siis võib see põnev tööpakkumine olla just Sinu jaoks!

Jaga:

Meie kontaktid:

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset