Arista globe
Harjumaa /  Infotehnoloogia / Juhtimine / Tehnoloogia /  Valdkonnajuht

SMIT Piiriteenuste osakonna juhataja

Jaga:
Lõppenud

SMIT ehk Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus pakub siseturvalisusega seotud infosüsteemide haldust ja arendust Häirekeskusele, Päästeametile, Politsei- ja Piirivalveametile, Sisekaitseakadeemiale ja Siseministeeriumile. Organisatsiooni eesmärk on tagada meie kõigi turvalisus läbi kaasaegsete IT-lahenduste ja ainulaadsete teenuste. Näiteks reisides ületades riigipiiri, registreerides oma lapse sünd rahvastikuregistris, helistades numbrile 112, taotledes ID-kaarti või osaledes e-valimistel. Just siin luuakse hädavajalikke, kõrge turvalisusega elutähtsaid IT-lahendusi, mida mujal teha ei saa! Eesti on olnud eeskujuks ka teistele Euroopa riikidele tehes tihedat koostööd, et innovatiivsed ideed saaksid teoks.

Aitame organisatsioonile leida uut

PIIRITEENUSTE OSAKONNA JUHATAJAT

Piiriteenuste osakonna juhataja ametikoha põhieesmärgiks on piiriteenuste valdkonna eestvedamine, meeskonna juhtimine ning arendamine. Piiriteenustena käsitleme nii elektroonset piirivalvet (sh tarkvara, automaatseid piirikontrolli väravaid jmt); ressursside ja piiriga seotud sündmuste juhtimist kui ka rahvusvahelise koostöö korraldamist.

Piiriteenuste osakonnas on 4 tiimi, kus igal tiimil on oma teenus/toode. Juhataja otsealluvuses on kokku 6 tiimi- ja protsessijuhti ning meeskonnas on kokku enam kui 30 tugevat tehnilist spetsialisti. Lisaks tehakse tihedat koostööd erinevate siseturvalisusega seotud asutustega ning väliste koostööpartneritega.

Sobival kandidaadil on tugevad eestvedamisoskused, juhtide juhtimise ning (IT) meeskonna arendamise ja motiveerimise kogemus. Ta on uute initsiatiivide algataja ja elluviija ning arvamusliider, kes võtab vastutuse oma meeskonna ja valdkonna arendamise eest. Eeldame, et sobival kandidaadil on väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Millised põnevad projektid on hetkel laual?

 • Lähima 9 kuu jooksul on plaanis Euroopa ja Schengeni infosüsteemi ühildamine. Järgmise aasta alguses tekib kohustus hoida EU välispiiri senistest teistel alustel. See eeldab nii uut süsteemiarendust, seadmete toomist, protsesse jpm.
 • Piirivalvuri töölaua ja kasutajamugavuse ümberdisainimine.
 • Piirpunktides automaatkontrolli täiendamine, kvaliteedi parandamine (nt sõidukikontrollid, kaugeltjuhitavad piiripunktid).

Tere, tulevane piiriteenuste osakonna juhataja!

Maailmas on täna toimumas väga palju muudatusi, mistõttu on väga oluline sammu pidada ja olla väikese, kuid tehnoloogiliselt tugeva riigina teerajajaks uute turvaliste lahenduste loomisel ja nende kasutusele võtmisel. Sinu töö põhirõhk hakkab olema Eesti ja  Schengeni piirikaitsega seotud IT süsteemide arendamise jaoks tehnilise kompetentsi kasvatamine ja hoidmine.

Ootan, et näitaksid üles initsiatiivi oma valdkonna edasiviimisel, oleksid arvamusliider ja näeksid suurt pilti. Annan Sulle vabaduse nii luua kui vastutada oma valdkonna ja meeskonna arendamisel. Sind ootab ees tugev ja hästi kokku töötanud meeskond. Organisatsioonis peame väga lugu kõrgest juhtimiskvaliteedist ning pakume võimalust oma juhioskuste edasi arendamiseks.

Marti Lung

peadirektori asetäitja

äriteenuste valdkonnas

Milliseid võimalusi SMIT sobivale kandidaadile pakub?

 • kaasaegset, väga tugevat juhtimiskultuuri ja hästitoimivat meeskonda
 • võimalust panustada Eesti riigi turvalisusesse
 • luua ainulaadseid lahendusi ja teenuseid, mida mujal ei ole võimalik teha
 • iseseisvust ja vabadust algatada laiema mõjuga mastaapseid projekte
 • süsteemset sisseelamisprogrammi ja mentorit
 • sportimist, enesearengut ja aktiivset eluhoiakut järgivat väärtuspakkumist
 • põnevaid ühisüritusi, 35-päevast puhkust jpm

Töö asukoht

SMITil on kontorid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Töökorraldus on paindlik hübriidvorm (kontor/kodukontor). Suurem osa arendustiimist asub Tallinnas.

Oluline teave

Piiriteenuste osakonna juhataja roll eeldab laitmatut ametialast tausta, kõrgema taseme riigisaladuse loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Lisaks viiakse sobiva kandidaadiga läbi ka julgeolekukontroll.

Pakkus huvi?

SMITi värbamispartneriks on antud otsinguprojekti raames ARISTA Executive Search. Kandideerimisel annad enda nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks antud värbamisprojekti raames. Lähtume heade tavade normidest ja GDPR-i raamistikust.

Palun saada enda eestikeelne elulookirjeldus koos sisuka motivatsioonikirjaga hiljemalt 15.maiks aadressile piret.tilk@aristaexecutive.com või roland.luik@aristaexecutive.com või kandideeri läbi meie kodulehe.

Organisatsioon:

 

 

Kandideerimise tähtaeg:

 • 15. mai 2022

Töö asukoht:

 • Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, kodukontor

Sind kõnetavad:

 • unikaalsed teenused ja lahendused
 • tugeva juhtimiskultuuriga organisatsioon
 • laia mõjuulatusega mastaapsed projektid

Tundsid end ära? Sooviksid saada lisainfot?

Võta kindlasti ühendust alltoodud kontaktidel!

Jaga:

Meie kontaktid:

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset