Arista globe
Juhtimine / Personalijuhtimine / Tootmine /  Valdkonnajuht

Grupi personalijuht

Jaga:
Lõppenud

Grupi personalijuht on juhtkonna liige, kelle ülesandeks on personalivaldkonna arendamine, juhtimine ja -töö korraldamine, sh ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamist toetava personalipoliitika ja ühtse organisatsioonikultuuri kujundamine. Personalijuhi vastutusvaldkond laieneb üle kõigi Grupi ettevõtete.

Vastutusvaldkonnad:

 • Personalivaldkonna meeskonna juhtimine ja arendamine.
 • Üksustega koostöös optimaalseima struktuuri loomine ja pidev täiendamine. Tööjõuvajaduse kaardistamine (tööanalüüs) ja värbamisse lubamine.
 • Värbamiste, uue meeskonnalikme sisseelamise, tulemusvestluste, karjääriarengu ja -planeerimise valdkonna eestvedamine.
 • Meeskondade- ja organisatsioonidisaini arendamine seoses orgaanilise ja mitteorgaanilise kasvuga.
 • Ettevõtte koolitus- ja arendustegevuste kontseptualiseerimine ja juurutamine. Thermory Akadeemia (sise- ja väliskoolitused) ellu kutsumine.
 • Grupiülese motivatsioonisüsteemi (sh töö- ja boonustasud) strateegia väljatöötamine ja juurutus, sh tasusüsteemide vastavus ettevõtte ärieesmärkide ja konkurentsiolukorraga.
 • Tööandja kuvandi terviklahenduse loomises osalemine sh töötaja väärtuspakkumine, tööandja kuvandi identiteet ja kommunikatsioonistrateegia, mõõdikud, lahendused. Peamiseks partneriks on tugev turundustiim.
 • Mitmekesisuse ja kaasamiskultuuri edendamine.
 • Juhtide, sh tütarttevõtete toetamine töösuhete, seadusandluse, dokumentatsiooni, töökeskkonna, töötervishoiu, töötulemuslikkuse hindamise, töösuhete alustamise ja lõpetamiste kaasuste lahendamisel.
 • Töötajaskonna toetamine töösuhete, töötervishoiu, töökeskkonna, seadusandluse, lepingutingimuste jm küsimustes.
 • Personalivaldkonna teenuste ja partnersuhete juhtimine.
 • GDPR valdkonna üldvastutus.
 • Tööohutuse taseme tõstmine koos tehasejuhtidega.
 • Ühisürituste, terviseprogrammide jms planeerimine.

Jääd meile silma kui:

 • Sul on olnud võimalus luua HR valdkonna protsesse, praktikaid, mis on aidanud kaasa ettevõtte väärtuse kasvule – Sul on lugu, mille üle oled uhke.
 • Sinus on energiat ja motivatsiooni võtta ette veel üks suur tegu.
 • Oled kõrgharitud professionaal soovitavalt HR valdkonnas.
 • Oled juhtinud suurema rahvusvahelise ettevõtte grupiülest HR valdkonda 5+aastat.
 • Valdad eesti ja inglise keelt väga heal tasemel.
Simmo Soomets
Thermory Tegevjuht

Meie tugev juhtkond vajab veel täiendust moodustamaks Grupi juhtimiseks vajalik tervik.
Otsime endi sekka ägedat tulevikku vaatavat inimest, kes tunneb end HR valdkonna juhtimises kui kala vees. Thermory ambitsioon ja võimekus kasvada on väga suur. Sinu rolliks on tugevdada meie tööandjabrändi, liita ja arendada edasipüüdlikke inimesi ühtseks tiimiks.
Thermory otsuste tegemise ahel on lühike ja ülikiire. Peale Eesti üksuste edendamist on Sul võimalus eest vedada välisüksuste arengut.

Thermory on:

Eesti ettevõte. Maailma turuliider.

NO. 1 – MAAILMA SUURIM TERMOPUIDU TOOTJA

EKSPORDIME OMA TOOTEID ENAM KUI 50 RIIKI

AASTANE TOORIKUMAHT 160 000 M3

MÜÜGIKÄIVE ÜLETAB 100 MILJONIT €

MEIL ON 11 TOOTMISÜKSUST PÕHJA-EUROOPAS: 8 TEHAST & 3 SAEVESKIT

ETTEVÕTTES ON 835 TÖÖTAJAT

Thermory on kasvule orienteeritud ettevõte

Viimase paari aasta kasv on olnud kolmekordne. Iga kasv kätkeb endas keerukaid väljakutseid, mis on juhtkonna laual lahendamiseks. Hoogu annab 7,5M€ investeeringutemaht tootmisüksustesse.

Oleme Grupi peakontor

Siia suubub ja siit lähtub info. See kätkeb endas nii võimalust kui vastutust. Selles rollis saad panustada nii lokaalselt kui rahvusvaheliselt, juurutada parimaid valdkonna praktikaid üle Grupi.

Keskkonnasõbralikud ja tippklassi tooted

Kasutades ainult kuumust ja veeauru, toodame vastupidavaid ja ilmastikukindlaid terrassi-, voodri- ja põrandalaudu ning seinapaneele ja saunatooteid, millele ei leidu tavatoodete seas võrdset ei kvaliteedi ega keskkonnasõbralikkuse poolest. Vaata meie:

Ettevõte:

Thermory AS

Tähtaeg:

 • 10. Juuli 2021

Asukoht:

 • Tallinn

Kiirtest:

 1. Kas Sind käivitab suure ettevõtte HR valdkonna arendamine ärikriitiliseks rolliks?
 2. Kas ühtne ettevõtte kultuur ja juhtimiskvaliteedi edendamine on Sinu jaoks olulised prioriteedid, millest oma töös lähtud?
 3. Kas Sind on kirjeldatud kui särasilmset juhti, kelle nõu ja tähelepanekuid juhtkonnas meelsasti soovitakse kuulda?

Kui Sa vastasid kõigile kolmele JAH, siis oled Sa õiges kohas ja anna endast julgelt märku!

 

 

Jaga:

... või küsi lisa

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset