Arista globe
Harjumaa /  Juhtimine / Tehnoloogia /  Tippjuht

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor

Jaga:
Lõppenud

Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus/CCDCOE on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks nii NATO kui ka liikmesriikide jaoks. Iseseisva rahvusvahelise organisatsioonina keskendub NATO Küberkaitsekoostöö Keskus rakendusuuringutele, analüüsidele, info jagamisele ning koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas.

Keskus on maailma suurima rahvusvahelise küberkaitse õppuse Locked Shields korraldaja.
Küberkaitsekeskuse aastakonverents CyCon toob Tallinnasse igal kevadel üle poole tuhande eksperdi kogu maailmast, kes esindavad valitsusi, kaitsevägesid, eraettevõtteid, ülikoole jne. Rahvusvaheliselt tuntud on keskuse eestvedamisel välja antud rahvusvahelise õiguse käsiraamat Tallinn Manual, mis keskendub rahvusvahelise sõjaõiguse rakendamisele elektroonsete rünnete korral. 2017. aastal keskuse eestvedamisel avaldatud Tallinn Manual 2.0 on kõige põhjalikum käsiraamat rahvusvahelise õiguse kehtivusest küberruumis.

NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse liikmelisus on avatud kõikidele NATO riikidele. Keskust rahastavad ja mehitavad liikmesriigid.

Aitame organisatsioonile leida uut

DIREKTORIT,

kes vastutab 70-liikmelise organisatsiooni missiooni ja visiooni elluviimise eest. Ta koordineerib CCDCOE-ga seotud võrgustiku tööd ning esindab organisatsiooni nii rahvusvahelisel kui ka kodumaisel areenil. Direktor on küberturvalisuse ja -kaitsega seotud teemades kõneisik ja autoriteet NATO-s. Olulisteks eesmärkideks on organisatsiooni kui küberturvalisuse kompetentsikeskuse ja arenduskeskuse kuvandi järjepidev edendamine nii NATO süsteemis kui ka avalikkuse ees, NATO tulevikku vaatava küberpoliitika kujundamises ja elluviimises osalemine. Direktor on ka erinevate liikmesriikide ootuste ühildaja ja juhtija organisatsioonis.

Direktori roll eeldab laitmatut ametialast tausta, riigisaladuse loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Sobival kandidaadil on kas tippjuhtimise või suurema struktuuriüksuse juhtimise kogemus. Ta on eestvedaja, uute initsiatiivide algataja ja elluviija ning võimeline looma võrgustikke ja meeskondi mastaapsete projektide elluviimiseks. Teadmised küberturvalisusest ning soovitavalt varasem töökogemus või kokkupuuted riigikaitseteemadega aitavad antud konkursil silma paista. Valmisolek sagedasteks lähetusteks on selle töö lahutamatu osa. Eeldame, et sobival kandidaadil on väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas.

Milliseid võimalusi CCDCOE sobivale kandidaadile pakub?

  • unikaalset juhtimiskogemust rahvusvahelises meeskonnas
  • võimalust panustada oma meeskonnaga Eesti riigi ja NATO küberjulgeolekusse
  • luua kasulikke kontakte nii organisatsiooni kui persooni tasandil
  • iseseisvust ja vabadust algatada globaalse mõjuga suuri projekte
  • kohtuda tipptasemel valdkonna professionaalidega
  • viia küberturvalisuse valdkond NATO-s uuele tasemele
Kaitseminister Kalle Laanet

„NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse juhtimine pakub Sulle unikaalset võimalust panustada NATO küberdomeeni arengusse ja selle integreerimisse NATO üldisesse kaitsehoiakusse“

Kaitseministeeriumi värbamispartneriks on antud otsinguprojekti raames ARISTA Executive Search. Kandideerimisel annad enda nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks antud värbamisprojekti raames. Lähtume heade tavade normidest ja GDPR-i raamistikust.

Palun saada oma ingliskeelne elulookirjeldus koos sisuka motivatsioonikirjaga hiljemalt 28.novembriks aadressile alo.naelapea@aristaexecutive.com või piret.tilk@aristaexecutive.com või kandideeri läbi meie kodulehe.

Organisatsioon:

Kandideerimise tähtaeg:

  • 28. november 2021

Töö asukoht:

  • Tallinn

Küsimused:

  1. Otsid unikaalset juhtivat rolli tähendusrikkas organisatsioonis?
  2. Soovid olla kuuldav ja nähtav ülemaailmselt?

Kui Sa vastasid JAH neile küsimustele, siis võib antud tööpakkumine olla just Sinu jaoks. Loe edasi.

Jaga:

Meie kontaktid:

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset