Arista globe
Infotehnoloogia / Meedia /  Tippspetsialist

Digistrateeg

Jaga:
Lõppenud

AS Äripäev on meediaettevõte, kus töötab ca 260 inimest. Ettevõtte sees jagunevad üksused vastavalt segmentidele/tooteliinidele eraldi (äri)üksusteks, mida toetavad omakorda tugiüksused (IT, turundus, finants jne). Üksuste juhid on suure otsustusvabadusega, kes vastutavad majandustulemuste ning oma üksuse äri arendamise eest. Üksust toetatakse strateegilise ja suunava vaatega ning tugiteenustega. Tööd saab

Rollikirjeldus:

Digistrateegi positsioon hakkab paiknema reklaamimüügi osakonnas. Digistrateeg vastutab oma meeskonnaga ja koostööpartneritega klientidele täislahenduste (otsimootorid, sisuturundus, ÄP raadio, video vms) väljatöötamise, elluviimise ja tulemuslikkuse tagamise eest.

Fookusvaldkonnad:

 • Digiturunduse valdkonna tegevusmudeli väljatöötamine Äripäevas, mõõdikute kehtestamine ja enda kui ka meeskonna eesmärgistamine
 • Meeskonna komplekteerimine (vastavalt ärikasvule)
 • Püsikliendiportfelli kasvatamine
 • Digiturundamise kompetentsi kasvatamine Äripäevas

Ootused kandidaadile:

 • Kõrgharidus
 • Digiturunduse valdkonnas töötamise kogemus strateegi/lahenduste väljatöötajana
 • Meeskonnajuhtimise/projektimeeskonna juhtimise kogemus või head eeldused antud rollid täita
 • Eelarvestamise kogemus
 • Digiturunduse/kampaaniate tulemuslikkuse mõõtmise ja analüüsimise kogemus
 • Arusaam erinevate meediakanalite toimimisest (sisuturundus, raadio jm)

Ideaalis on kandidaat töötanud varasemalt kas digiturunduse agentuuris või suuremas äriorganisatsioonis, kus digiturundusel on oluline osa turunduses.

Sobival kandidaadil on võimekus mõista kliendi äri, teha kindlaks tema vajadused ning pakkuda vastavaid lahendusi. Tal on tahet oma valdkonda ettevõttes arendada, leida uusi ärivõimalusi ning toetada kolleege erialastes küsimustes. Kuna digistrateeg teeb koostööd erinevate üksustega, siis peab ta olema võimeline saavutama tulemusi läbi teiste inimeste.

Ettevõte:

AS Äripäev

Tähtaeg:

 • 20. Oktoober 2020

Asukoht:

 • Tallinn

Kiirtest:

 1. Kas Sind käivitab uute digistrateegiate katsetamine?
 2. Kas lisaks valdkonna ekspertsusele on Sinus ka tiimijuhi kutsumust?
 3. Kas Sinu tugevuseks on kliendi ärivajaduste mõistmine ning lahenduste pakkumine, millest võidab nii klient kui teenusepakkuja?

Kui Sa vastasid kõigile kolmele JAH, siis oled Sa õiges kohas ja anna endast julgelt märku!

 

 

Jaga:

... või küsi lisa

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset