Arista globe
Harjumaa /  Tootmine /  Juhatuse liige

Arendusdirektor / juhatuse liige

Jaga:
Lõppenud

Ettevõttest

Malmerk Klaasium OÜ on Malmerk kontserni ettevõte, mille põhitegevusaladeks on rõdu- ja terrassiklaasimissüsteemide, rõdupiirete, varikatuste ja klaas-alumiinium talveaedade valmistamine ning paigaldamine. Tööde mahud on aastate jooksul järjekindlalt kasvanud ning lisaks Eesti turule on toodangut olulisel määral müüdud ka Lätti, Leetu, Rootsi, Norra ja Soome. Ettevõttes töötab kokku ca 60 inimest. Malmerk Klaasiumi kontorid on esindatud nii Tallinnas kui ka Tartus, tootmishoone asub Tallinnas. Ettevõtte käive on ligikaudu 6 mln eurot aastas.

OÜ Malmerk Klaasiumi tooted on projekteeritud ja valmistatud pikaajalise kogemusega spetsialistide poolt ning koosnevad kõrgelt tunnustatud tootjate materjalidest. Ladusa tootmise ja õppinud paigaldajatega koostöös tagatakse klientidele kõrgekvaliteetne ja konkurentsivõimelise hinnaga toode. Suur kogemustepagas, kiirelt laiendatavad tootmisressursid, kindel tarnijate võrgustik, tugevatel alustel finantsvõimekus ja ISO 9001:2008 juhtimissüsteemi kohaselt toimimine annavad võimaluse teostada tellimusi eraisikutest kuni suurte kinnisvara arendusprojektideni.

Toodetest tasub esile tuua seni ainsat Eestis arendatud ja disainitud kohalikule vajadusele vastavat rõduklaasimissüsteemi, millel on CE-sertifikaat ning mis on edukalt läbinud Soomes VTT turvalisustestid. Tootearendusega on tegeletud pidevalt, näiteks on nende poolt välja arendatud ka klaas-alumiinium rõdupiirded ja varbpiirded oma tootena.

Soov olla eelistatuim klaas-alumiinium rõdu- ja terrassitoodete partner Põhjamaades ja Baltikumis muutes hoonete välispinnad praktiliseks, turvaliseks ja pidevat kasutust leidvaks väärtuslikeks ruumideks on olnud senini kandev idee. Igapäevaselt tegeletakse tootearendusega, automatiseerimisega ning sisemiste protsesside parendamisega. Et ajaga kaasas käia ja viia ellu sisuline arenguhüpe on vajalik fookustatult tegeleda ettevõttes efektiivsusküsimuste ja uute tehnoloogiate juurutamisega.

Rollist lähemalt

Arendusdirektor on ettevõtte juhatuse liige, kes koostöös tegevjuhiga vastutavad ettevõtte äristrateegia loomise ja rakendamise eest. Arendusdirektor võtab innovatsiooni liidri rolli. Tema vastutusalas on terviklikult kogu ettevõtte arenduste eestvedamine, uute initsiatiivide algatamine ning elluviimine viisil, mis tagab klientide rahulolu kui ka koostöö ladususe üle organisatsiooni. Ta tutvustab organisatsioonile kaasaegseid infotehnoloogilisi-, mehhaniseerimis- ja automatiseerimislahendusi ning juurutab neid praktikasse kaasates kõiki osapooli.

Ettevõtte eesmärgiks on ekspordi osakaalu kasvatamine ja kohaliku turuosa kindlustamine olemasolevate tootekategooriatega Eestis ja Skandinaaviamaades. Soovime käia ajaga kaasas, edendada töötajate heaolu ning juurutada ettevõtte juhtimisse hästitoimivaid protsesse, IT-lahendusi ning edumõõdikuid säilitades paindlikkuse projektipõhises tootmises. Laiemaks eesmärgiks on ettevõtte väärtuse ja jätkusuutlikkuse kasvatamine.

Näeme, et edasiarendusi vajame mitmetes valdkondades:  IT (Monitori uue versiooni juurutamisel), tööpinkide integratsioonide valdkonnas ja erinevate töölõikude automatiseerimisel. Ka tootmispersonali mehitamine, rollide analüüs ja optimaalse tööjaotuse korraldamine, kompetentside edasiarendamine on valdkond, mis vajab asjatundlikku lähenemist. Paigaldusteenus vajab tasuvusanalüüsi ja head tulevikulahendust. Hästitoimiva tootmisprotsessi jälgimiseks vajame KPI-de süsteemi, mis oleks ettevõtteüleselt kommunikeeritud ja praktikasse juurutatud.

Jääd meile silma, kui

Sul on kõrgharidus, soovitatavalt tootmisjuhtimise või ärijuhtimise erialal. Omad vähemalt 3-aastast tootmise juhtimise ja/või nõustamise kogemust ettevõttes suurusega FTE 50+, kus oled varem edukalt juurutanud erinevaid (ERP) lahendusi. Ideaalis võiks Sul olla ka teadmisi just projektipõhise tootmisettevõtte iseärasustest. Sa suhtled vabalt eesti keeles, valdad heal tasemel inglise keelt. Inimesena oled lahendustele orienteeritud ja sihikindel muutuste elluviija ning inspireeriv meeskonnajuht.

Mis Sind ees ootab?

Oleme viimaste aastatega teinud olulisi arenguhüppeid ning tänaseks jõudnud uude strateegilisse olukorda, kus edu suurendamist ja kasvu näeme eelkõige läbi tootmisvõimsuse kasvatamise ja projektijuhtimise protsesside loomise ja rakendamise. Püstitatud eesmärgis näeme keskendumist ettevõtte tugevustele ja laienemisele ning loomulikult ettevõtte väärtuse kasvatamisele.

Uut arendusdirektorit näen tootmis- ja projektijuhtimise fookusega ja kasuks tuleb kindlasti ärijuhtimise kogemus. Kui tunned ennast ära eelpool kirjeldatud rollis, näed endas palju põletamata kütust ja piisavat annust sädet selle põletamiseks, siis on see väljakutse just sinule! Sind on ootamas ca 50 liikmeline kollektiiv, kellest paljud omavad pikaajalist kogemust meie valdkonnas töötamisel. Meie väärtusteks on usaldusväärsus, lahendustele orienteeritus, edasipüüdlikkus ja hoolivus.

Kus me asume?

Valdeku 132, 11216 Tallinn

Oled huvitatud. Mis järgmiseks?

Kui Sa tunned, et Malmerk Klaasium OÜ pakkumine sobib Sulle hästi, siis anna endast julgelt märku. Helista meile, et uurida ettevõtte ja rolli kohta!

Jagame hea meelega Sulle infot ja aitame kandideerimisotsusele lähemale jõuda.

Ettevõte:

 

Tähtaeg:

  • 30. september 2022

Asukoht:

  • Valdeku 132, Tallinn

Mida Sulle pakume:

  • Väljakutset viia ellu oma ideid projektitootmise sujuvast korraldamisest A-Z-ni
  • Kiireid otsuseid, vähe bürokraatiat, mõnusalt kokkutöötavat meeskonda
Jaga:

Võta meiega ühendust!

Roland Luik

Juhtivpartner

Loo teavitus tuleviku pakkumisteks

Loo teavitus
Arista line asset