03.14.24

Üks oluline eeldus, kuidas edukalt värvata

Ole aus oma ootuste ja olukorra osas!

Olen usku, et igasuguse koostöö üks olulistest nurgakividest on olla aus oma ootuste osas. Kui me räägime värbamisest, siis oleks õige rääkida konkreetsesse organisatsiooni ja rolli sobivaimatest kandidaatidest, mitte parimatest kandidaatidest, kelle CV’s on kõige säravamad tiitlid ja mainekamad ettevõtted. Selleks, et leida sobivaim inimene, on kriitilise tähtsusega kirjeldada, milline on ettevõtte tegelik vajadus ja keskkond, milles uus inimene panustama hakkab. Värbamisele kuluv aeg on samuti oluline komponent. Asudes uut vakantsi täitma, investeerime arvestatava aja, et saada aru, mis on tegelikult see, mida uus inimene ettevõttesse tegema tuleb. Siinkohal palume värbavatel juhtidel olla võimalikult valusalt ausad, kui nad kirjeldavad eesootavat olukorda. Inimesed on erinevad nagu ka keskkonnad ning lahendamist vajavad ülesanded. Üks suurimaid väljakutseid ongi leida parim klapp selle kahe osapoole vahel.

Mida avatumalt mõlemad osapooled enda tugevuste kõrval räägivad ka kitsas- ja arengukohtadest, seda paremini saavad mõlemad osapooled hinnata vastastikust sobivust. Kui kandidaat on teinud suures organisatsioonis tublisti karjääri, siis ei kindlusta see veel edu väiksemas dünaamilises ettevõttes. Oluline on olla võimalikult teadlik, missugune keskkond ning väljakutsed, ettevõttes on ja missugused neist otsitavat inimest tegelikult käivitavad. Tähtis on tuua välja, mis asjaolud, Sinu kui kandidaadi jaoks, absoluutselt välistatud on ning mis pingestavad töösuhet sedavõrd, et nende esilekerkides ei saa Sa oma täit potentsiaali rakendada.

Olen märganud, et kandidaadid oskavad hinnata ja tekib tugevam usaldus värbavate juhtide osas, kes räägivad asjadest ilustamata – nii nagu need on.

Julgustan värbavatel juhtidel ilustamata rääkida olukorrast nii nagu see on – kui Sinu ettevõttes on väljakutseks sisekliima parandamine, siis on seda väga hea ka koheselt välja tuua. Selliselt leiame inimesed, keda käivitab sedalaadi ülesanne. Ilmselt välistavad ennast sellisest olukorrast kandidaadid, kelle jaoks on oluline, et hea sisekliima on juba olemas. Hilisem avastamine ja tagasikohkumine annab tagasilöögi kõigile osapooltele.

Olen märganud, et kandidaadid oskavad kõrgelt hinnata ja usaldavad rohkem juhte, kes räägivad asjadest ilustamata – nii nagu need on. Sedalaadi avatud kommunikatsiooni korral on meile tulnud kandidaatide poolt palju positiivset tagasisidet. Julgelt väljatoodud valukohad ja arenguvajadused ei ole mõjunud mitte hirmutavalt, vaid tekitavad soovi kohe pardale hüpata. Tekivad ka ideed, kuidas ühte või teist probleemi lahendada. Ja nendega, kellele tundubki eesootav demotiveeriv, saame selle pika tulutu tee pooleli jätta.

Aus kommunikatsioon, kus ei lubata “piimajõgesid ja pudrumägesid, võib anda küll väiksema kandidaadivaliku, aga seevastu on valikus suurem kontsentratsioon inimesi, kellega hea ja pikk koostöö õnnestuks.

Kõik see on kehtiv ka siis, kui oled nö teisel pool lauda. Lõpuks soovivad ju kõik hästi õnnestuda ning teha pikalt ja edukalt koostööd.