03.31.11

Tööandjad ei erista bakalaureuse- ja magistrikraadi

Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eametsa sõnul ei ole Eesti tööandjad veel tunnustanud bakalaureuse- ja magistrikraadi erinevusi tööturul.

 

TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse värske uuringu kohaselt valdav enamus tudengitest õpingute ajal töötab ja pärast lõpetamist jääb töötuks vaid 3%, vahendab ERR.

Eamets rääkis, et teda uuringu tulemused väga ei üllatanud.

Ta selgitas, et see, kas ülikooli lõpetanu töötab ka omas valdkonnas sõltub sellest, millise eriala ta on lõpetanud. Tervishoiu ja hariduse valdkonna inimesed töötavad Eametsa sõnul valdavalt omas valdkonnas, kuid näiteks juristi või majanduse haridusega inimesed töötavad mistahes erialal, kuna see on universaalne haridus.

Tema sõnul tuli üllatuslikult uuringust välja, et bakalaureuse kraadiga inimestest umbes 80% töötas kõrgharidust nõudval ning vaid 4% mittenõudval ametikohal. “Negatiivne tulemus oli see, et magistrikraadi lõpetajatest töötasid ligi 50% ametikohal, mis nõudis bakalaureuse kraadi. See näitab, et tööturg ei ole täna veel valmis magistrikraadi piisavalt tunnustama ja see uus haridussüsteem – 3+2 süsteem – ei ole tööturu mõistes kohale jõudnud tööandjatele,” rääkis Eamets.

Allikas: ERR uudised / Delfi Majandus