03.13.08

Töö ja pereelu ühildamine ei ole ainult töötaja probleem

Tallinn, 13. märts – Kommenteerides eilses Äripäevas ilmunud artikleid, milles tööandjad arutlesid vajaduse üle olla peresõbralik, ütleb personalifirma Arista HRS konsultant Alo Naelapea, et enamus Eesti tööandjaid näeb töö ja pereelu ühildamisel vastutust ka tööandjatel.

 

“Eesti Tööandjate Liidu ja partnerite poolt 2006. aastal läbiviidud uurimuses „Choices and Balance” avaldas ligi kaks kolmandikku tööandjatest arvamust, et töötaja töö ja perelu ühildamine ei tohiks olla ainult töötaja probleem. Kui suure osa vastanute jaoks on see tunnetatud paratamatus ja kui paljude jaoks tööandja rolli lahutamatuks osaks, uurimuses kahjuks ei selgunud,” ütleb Naelapea.

Tema sõnul on iseseisvuse algusaastatega võrreldes muutumas töö väärtus – inimeste materiaalse heaolu paranedes kasvab üha enam tööväliste tegevuste ja rollide tähtsus.

“Inimestel on kindlustunne tuleviku suhtes ning võimalus tööandjaid valida. See paneb konservatiivsema hoiakuga tööandjaid fakti ette: kas minna paindlike töövormide ja perekesksusega kaasa või kaotada tööturukonkurentsis,” selgitab ta.

Samas näitas uurimus, et läbimõtlemata paindliku ja perekeskse töökorraldusega võib kaasneda hulk riske: häiritud meeskonnatöö, info liikumise probleemid, töötajate motivatsiooniprobleemid, nende töötajate riivatud õiglustunne, kes paindlikult töötada ei saa või kellel pole peret, võõrandumine kolleegidest ja organisatsioonist.

Et saada selgemat ülevaadet sellest, millised on peresõbralikkuse ja paindliku töökorralduse objektiivsed kasutegurid, on aga Naelapea sõnul tarvis läbi viia laialdasemaid teadusuurimusi. Lisaks on vaja seadusandja kui ka töövõtjate ja –andjate vahelist kolmepoolset diskussiooni, et parandada pere ja töö vastandumist soosivaid seadusesätteid ning paremini reguleerida paindlikult töötava töötaja ja tööandja kohustusi ja õigusi.