07.06.22

Kuidas avaldada värbavale juhile muljet?

Värbajana võtame kandidaate tööandjatele väljapakkudes mitte ainult hindaja, vaid ka treeneri või moodsalt väljendudes coachi, toetaja ja nõuandja rolli.

Eeldusel, et kandidaadiks on sisuliselt motiveeritud inimene, siis konkursivõidu saavutamine on talle väga oluline. Tihti on aga nii, et Sinu kõrval on veel paar sama head kandidaati, kel sama eesmärk. Seega, kuidas saavutada eesmärk, kus Sa oma vastaseid ei näe?

Nooremad juhid, kel pole palju kandideerimiskogemust, nende jaoks on värbaja toetus ja nõuanded olulised. Kogenenud juht oskab seda kunsti enamasti hästi.

Ka täna küsis üks noor ja andeks juht minult nõu, kuidas ikkagi jõuda soovitud tulemuseni.

Kohtudes värbava juhiga esmakordselt on kandidaadi jaoks ettevõte uus, aga ka inimesed. Palju on küsimärke: kas meie keemia ikkagi klapib, kas ettevõtte väärtussüsteem ja kultuur haakub minuga, kuidas neil tegelikult läheb, kuidas otsuseid langetatakse, kes neid teeb jne jne.

Olles paljudel kandidaadiesitlusel osalenud, siis näen, et alati eelistatakse neid, kes on tempokad vestlejad, kelle jutt on ladus, ent täispikitud infot, mitte vastupidi – palju juttu ja vähe infot.

Minu nõuanne on kandidaadina jätta alati oma kõhklused ja kahtlused kõrvale ning pigem peegeldada endast välja seda positiivset, mis antud ettevõtte puhul on Sulle silma jäänud. Aspekte, mis haakuvad hästi Sinu enda kogemuse, huvi, väärtushinnangute ja ambitsioonidega. Tasub alati kiita, olla avatud. Hetkel, kui saabub küsimuste voor, siis selle kaudu saab kõik olulised teemad, küsimused lauda tuua ning vastuste konkreetsuse või laialivalguvuse pinnalt otsustada, kas on huvitav või mitte.

Olles paljudel kandidaadiesitlusel osalenud, siis näen, et alati eelistatakse neid, kes on tempokad vestlejad, kelle jutt on ladus, ent täispikitud infot, mitte vastupidi – palju juttu ja vähe infot.

Mäletan tänaseni üht 8 aasta tagust lugu, kus juht, kes küsimuse peale, mida sa selles ettevõttes ära tegid, lõi lahti exceli ja näitas konkreetselt aastate kaupa algseisude info, algatatud projektid, seotud investeeringud, investeeringute järgsed tulemused. Antud juhi puhul jäi minul kui konsultandil vähe ruumi kahelda kuivõrd hästi või kehvasti saadud infot tõlgendada.

Heatujulisus on samuti võti, sundimatu olek, silmside. Kui laua ümber rohkem inimesi, siis kõigiga silmside hoidmine. Ettevalmistumine on võti. Kohtumisele ei tasu minna hoiakuga vaatame kuidas vestlus kulgeb. Pigem tuleks oma senine töine karjäär läbi käia, meenutada olulisi projekte, nendega seotud raskusi ja pingutusi, mis viisid tulemuseni. Seejuures on tähtis ka detailitäpsus oma saavutuste markeerimisel. Milline oli algseis ja kuhu jõudsime.

See kõik ei ole enese muutmine, kellegi teisena käitumine, pigem ettevalmistus ja oma hoiaku väljendamine.

Kõik need kandidaadid, kes väljendavad kahtlusi, kritiseerivad liigselt oma varasemaid juhte, kolleege või on pigem endasse tõmbunud, nende puhul tekivad ka kuulajas reservatsioonid.