02.05.18

Kaasaegsete juhtimispraktikate konverents Riias

ARISTA, BlueOrange Bank ja Dienas Buziness korraldasid Riias 23. jaanuaril 2018 rahvusvahelise konverentsi, kus jagati kogemusi kaasaegsetest juhtimispraktikatest. Konverentsil astus ARISTA meeskonnast üles juhtivkonsultant Alo Naelapea, kes tutvustas juhtide düsfunktsionaalseid käitumismustreid kriisi- või pingesituatsioonis.