01.05.07

Eesti Personaliotsingutest sai Arista Human Resource Solutions (Arista HRS)

Meil on hea meel teatada, et alates 17. oktoobrist 2006 sai Eesti Personaliotsingud endale uue nime – Arista Human Resource Solutions.

Lisaks uuele „näole” saime endale ka sisutäienduse: tõime oma toodetesse-teenustesse enam komplekssust ning paindlikkust.
Nüüdsest on kliendil võimalik tellida lisaks klassikalisele personaliotsingule ja hindamisele ka ettevõtte personalidokumentatsiooni auditeerimist ja inimressursialaseid uuringuid soovitud valdkondades: sisekommunikatsiooni analüüs, töötajate rahulolu, juhtimisstiilide määratlemine, organisatsioonikultuuri eripära.
Teenuste kvaliteedi tõstmiseks kaasame protsessidesse eriala koostööpartnerid, kelle know how katab ka kõige spetsiifilisemate küsimuste ringi. Senistelt paketipõhistelt teenustelt oleme üleläinud nn tailor-made lahendustele, mis arvestavad enam kliendi vajaduste ja soovidega ning jätavad välja üleliigse.

Lisaks organisatsioonisisestele rakendusuurimustele oleme keskendumas ka laialdasemalt HR uuringutele Eestis. Senine ladus koostöö Eesti Tööandjate Liiduga projektis „Choices and Balance” on andnud meile selleks hea stardi. Arvame, et kliendi-teenusepakkuja pikaajaline partnerlussuhe toob HR teenustesse vajalikku lisaväärtust, mida projektipõhise koostööga pole võimalik saavutada. Paljudes ärivaldkondades nagu näiteks reklaam ja suhtekorraldus on analoogne ärikorraldus ennast juba igati õigustanud.
Alates 25. novembrist on meid võimalik leida uutes bürooruumides aadressil Kotkapoja 2A, Tallinn. Vt kaardilt