12.13.10

Arista uuris Rootsi avaliku ja ärisektori juhtide erinevusi vaimses võimekuses ja isiksuses

Arista HRS Sweden uuris avaliku ja ärisektori juhtide individuaalseid erinevusi (vaimne võimekus, isiksuslik potentsiaal ja riskikäitumine).

 

Rootsi ühiskonnas on laialt levinud arvamus, et avaliku sektori juhid on vähem võimekamad kui nende kolleegid ärisektoris.

Arvamuse tagamaade selgitamiseks analüüsiti aastatel 2007-2009 sektorite juhtide vaimset võimekust ja isiksuslikku potentsiaali. Uurimuses osales 558 juhti, keda testiti personalivaliku protsessis.

Kognitiivsete võimete mõõtmiseks kasutati BasIQ testi ja isiksuseomaduste  hindamiseks HPI (Hogan Personality Inventory), HDS (Hogan Development Survey) psühhomeetrilisi teste.

Avaliku sektori juhid erinesid ärisektori juhtidest kõrgema vaimse võimekuse poolest, isiksuse baasomaduste osas ei tuvastatud eri sektori juhtide vahel statistiliselt olulisi erinevusi.

Uurimuse tulemus viitab sellele, et arvamus avaliku sektori juhtide madalamast võimekusest võrreldes ärisektori juhtidega on vale.

Tulemusi toetab ka teine uurimus (M. Tullberg 2001, Holmberg&Henning 2004), mis näitab, et ainus tõeline erinevus kahe sektori vahel on see, et ärisektor on võimekam mainekujundaja.

Antud uurimuse viis läbi Jana Cagin, organisatsioonipsühholoog ja vanemkonsultant Arista HRS Sweden’is.