01.10.07

Arista osaleb rahvusvahelises uuringus

Arista HRS uurimisgrupp osaleb Eesti Tööandjate Keskliidu poolt kureeritavas rahvusvahelises projektis „Choices and Balance”.

Projekti eesmärgiks on kergendada väikelastega vanemate tööturule naasmist, tutvustada neile erinevaid töötamise võimalusi, fikseerida tööseadusandluses esinevaid puudusi ning jagada tööandjate vahel erinevaid väikelastega vanemate töölevõttu ning paindlike töövormide rakendamist puudutavaid praktikaid. Arista HRS uurimisgrupp keskendub tööandjate hoiakutest, seadusandlusest ning majanduslikest teguritest tulenevatele takistustele, mis mõjutavad ühel või teisel viisil väikelastega vanemate värbamist ning paindlike töövormide kasutamist.