03.12.14

Arista viis läbi hommikuseminari

Arista korraldas 7. märtsil juhtide hindamise ja arendamisega kokkupuutuvatele spetsialistidele unikaalse hommikuseminari teemal „Juhtide isiksuslikud riskid ja nende kaardistamine värbamises ja arenduses“. Seminari sisu toetus Hogan Assessment Systems´i aastakümnete pikkusele uurimistööle. Analüüsisime eluliste näidete põhjal, kuidas tippjuhtide ebaproduktiivsed isiksusejooned on kahjustanud nende karjääri, töösooritust ja organisatsioone, kuidas riske kaardistada ning neid juhtida.