05.28.06

Ajutise töötaja tööle lubamine kätkeb ohtu saada omale alaline töötaja

Suvise hooajatööde kõrgajal ajutise töötaja tööle lubamine tähendab töölepingulise suhte tekkimist, millest tööandja ilma kohustusteta ei vabane.

 

Viimastel aastatel on suviste hooajatööliste palkamisel tekkinud suund, kus lepingu sõlmib isik, kellel ei ole selleks õigust, rääkis Heli Raidve Tööõigusabi juhataja Heli Raidve.

“Vaheastme juhid võtavad töötajaid juurde stiilis, á la mul on hullumaja, tule kohale, tee töö ära, annan sulle 200 krooni,” kirjeldas Raidve. “Kuid töölelubamine on võrdsustatud töölepingu sõlmimisega.”

Vaheastmejuhid ei ole aga volitatud sõlmima lepinguid, neid saab teha vaid juhatuse liige. Personalijuht saab töötajatega lepinguid sõlmida ainult siis, kui juhatus on andnud talle vastavad volitused.

Kui selliselt tööle lubatud töötaja vaidlustab töösuhte lõpetamise, siis teatab tööandja enda kaitseks, et töölevõtjal ei olnud õigust seda teha. Siin aga asub töövaidlusorgan töötaja poolele. Lähtudes hea usu põhimõttest, oli töötajal õigus eeldada, et teda tööle võtnud isik oli pädev ja kui lepingu sõlmimise olukord oli talle usutav, siis loetakse leping ka kehtivaks, sõnas Raidve.

Kui tööandja kasutab töötaja töölevõtmisel kahenädalast suulist lepingut, siis tuleb teada, et ka see ei lõpe ise ära. See tuleb lõpetada kirjalikult ja etteteatamisega. Etteteatamistähtaeg on viis päeva. Kui see tähtaeg on maha magatud, siis lubab töölepinguseadus lepingu lõpetada ka ilma etteteatamiseta, kuid siis peab tööandja vähemteatamise rahas kinni maksma, kinnitas Raidve. Kui töösuhe jätkub pärast tähtajalise töölepingu tähtaega, siis muutub töösuhe tähtajatuks.

“Siin ei ole midagi vaielda,” ütles Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni esinaine Thea Rohtla. Töövaidluskomisjon menetles juhtumit, kus tööandja püüdis käituda eriti korrektselt ja pikendas tähtajalise lepinguga tööl olnud töötaja puhkust haigusel oldud päevade võrra ja nii langes lepingu tähtaeg puhkuse ajale. Kui töötaja puhkuselt naasis, siis ei saanud tööandja lepingut enam tähtaja saabumise tõttu lõpetada, kuna see oli muutunud juba tähtajatuks. Tööandja tegi endale karuteene, märkis Rohtla.

“Tähtajaline leping lõpeb igal juhul tähtaja saabumisel, seda ka pühapäeval,” kinnitas Raidve.

Raidve sõnul peab suuline leping igal juhul olema lõpetatud 13. päeval. “Tööandja võib ka kohe ette teatada, millal tähtajaline tööleping lõpeb, sest ega seadus ei keela rohkem ette teatamast,” sõnas Raidve.

Kõrge hooajatööliste vajadusega Kadarbiku talu personalitööd tegev pearaamatupidaja Siiri Pak on hästi kursis, et tähtajaline leping tuleb eraldi lõpetada ning et lepingule saab alla kirjutada ainult juhatuse liige.

“Me võtame suveks lisatööjõuna tööle õpilasi, kellega pärast ühenädalast prooviaega sõlmime tähtajaline lepingu,” rääkis Pak. Vanema nõusolekut Kadarbiku talus ei küsita. Lepingu lõpetamine vormistatakse sama lepingu juurde poolte kokkuleppel, eraldi käskkirja ei tehta.

www.aripaev.ee